Doorgaan naar Inhoud

Impactresultaten van Unilevers eerste reeks regeneratieve landbouwprojecten

Gepubliceerd:

De resultaten van 2022 van onze regeneratieve landbouwprojecten zijn binnen en het is goed nieuws, met vooruitgang in het hele veld. Terwijl Unilever doorgaat met het toevoegen en opschalen van projecten in 2023 en daarna, nemen we de milieu-impact van deze eerste programma’s onder de loep.

Een tomatenveld dat wordt gekweekt met behulp van regeneratieve landbouwpraktijken.

In 2021 presenteerde Unilever zijn principes van regeneratieve landbouw die gericht zijn op samenwerking met boeren, leveranciers en partners om landbouwpraktijken toe te passen die de bodem kunnen regenereren en beschermen, de voedselzekerheid en veerkracht van de toeleveringsketen helpen waarborgen en bijdragen aan Unilevers Net Zero-traject.

Er werden vier projecten opgezet om deze principes te implementeren, waarbij de uitdagingen en unieke behoeften van verschillende gewassen en landschappen werden aangepakt, terwijl er ook een kader werd gecreëerd om de impact van de implementatie te meten.

Hoewel veranderingen in de landbouw meestal over meerdere jaren gemeten worden, laten de resultaten van deze projecten zien dat ze al wortel schieten en resultaten opleveren wat betreft de vermindering van broeikasgasemissies, vergroting van de biodiversiteit, verbetering van waterefficiëntie en -kwaliteit en versterking van de bodemgezondheid.

“Het is ongelooflijk bemoedigend om de positieve impact van deze projecten te zien. Het laat zien hoe samenwerking echte verandering teweeg kan brengen. We leren van de ervaringen van onze boeren en partners en blijven onze projecten opschalen en meer van onze ingrediënten verbouwen volgens de principes van regeneratieve landbouw”, zegt Hanneke Faber, Nutrition President bij Unilever, terwijl ze eraan toevoegt dat regeneratieve landbouw nu een belangrijk investeringsgebied is voor Unilevers klimaat- en natuurfonds van 1 miljard euro.

“Het is echt dringend om de impact van voedsel op de planeet te verminderen en tegelijkertijd gewassen beter bestand te maken tegen klimaatverandering. Het implementeren van regeneratieve landbouwprincipes is de beste manier om dat te doen”, zegt ze.

We staan nog maar aan het begin, maar zoals deze vier casestudy’s laten zien, is er reden voor optimisme.

 1. Water- en bodembeheer – tomaten, Badajoz, Spanje

  Een veld met tomaten, geteeld met regeneratieve landbouwpraktijken om het waterbeheer en de bodemgezondheid te verbeteren.

  Het doel: Knorr werkt samen met de Spaanse tomatenleverancier Agraz om boeren in de regio Badajoz te helpen hun gewassen te beschermen tegen de gevolgen van verminderde regenval en uitgeputte ondergrondse waterreserves en om de biodiversiteit in het gebied te beschermen.

  Waarom het belangrijk is: “Door deze projecten zien we een verlaging van de kosten, een verlaging van het waterverbruik en een verlaging van het gebruik van kunstmest en pesticiden, wat een groot voordeel is voor de bodem. We zijn erg trots op de verandering die we in de landbouw teweeg brengen. Ten eerste omdat we een van de pioniers zijn geweest en ten tweede voor de rol die we spelen in de zorg voor de planeet.” Antonio Tienza Villalobos, boerderijmanager bij Aldea del Conde S.L. (in de regio Badajoz).

  Het project: Door gebruik te maken van ultramoderne sensoren en bodemsondes die boeren informeren over de exacte hoeveelheid water die er nodig is, maken de nieuwe irrigatiesystemen nauwkeuriger watergebruik mogelijk, wat resulteert in aanzienlijke financiële besparingen en een veerkrachtiger productiesysteem.

  In een tweede, parallelle proef werden drie boeren aangemoedigd om randen met wilde bloemen aan te planten om de biodiversiteit te vergroten.

  De resultaten:

  • Het project zorgde voor een daling van 37% in broeikasgasemissies (kg CO2-equivalent) per kg tomaten in vergelijking met de broeikasgasemissies van voor het project.
  • Het organisch materiaal in de bodem steeg van 1% in 2020 naar 1,27% in 2022. Dit is een belangrijke indicator voor de vruchtbaarheid van de bodem en het vermogen van de bodem om koolstof vast te leggen. Hoe meer organisch materiaal de bodem bevat, hoe vruchtbaarder deze is en hoe meer koolstof deze kan opnemen.
  • Er was een toename van 173% in bestuivers en een toename van 27% in de diversiteit van wilde bloemen waar boeren randen met wilde bloemen hadden aangelegd.

  Door deze projecten zien we een verlaging van de kosten, een verlaging van het waterverbruik en een verlaging van het gebruik van kunstmest en pesticiden, wat een groot voordeel is voor de bodem.

  Antonio Tienza Villalobos, boerderijmanager bij Aldea del Conde S.L.
 2. Methaanreductie – Rice, Arkansas, Verenigde Staten

  Een close-up van handen die rijst vasthouden die is geteeld met methaan reducerende praktijken.

  Het doel: Knorr heeft samengewerkt met de Amerikaanse rijstleverancier Riviana en de universiteit van Arkansas (UARK) om manieren te vinden waarop boeren rijst kunnen verbouwen met behoud van waterreserves en vermindering van de methaanuitstoot.

  Waarom het belangrijk is: “We zetten ons in om nieuwe manieren te vinden om traditionele gewassen te verbouwen die goed zijn voor de boeren, ons bedrijf en het milieu. Dit project is een prachtig voorbeeld van deze inzet in actie. Aangezien bijna 60% van Unilevers CO2-voetafdruk afkomstig is van de grondstoffen en ingrediënten die we inkopen, is het essentieel dat we met onze inkoopteams samenwerken met onze leveranciers om de impact van onze producten op het klimaat te verminderen.” Eric Soubeiran, Unilevers Vice President Climate & Nature.

  Het project: Het doel van dit programma was om manieren te vinden om de grote hoeveelheid methaan te verminderen die vrijkomt wanneer rijstvelden onder water worden gezet. Het programma introduceerde een reeks nieuwe praktijken, waaronder ploegirrigatie en een methode van bevochtigen en drogen, die de hoeveelheid vrijkomend methaan vermindert doordat het land minder lang onder water staat.

  De resultaten:

  • Er kwam 76% minder methaan vrij (kg CO2-equivalent per kg rijst) in vergelijking met de uitstoot van voor het project.
  • 48% minder broeikasgasemissies (kg CO2-equivalent per kg rijst) in vergelijking met broeikasgasemissies van voor het project.

  Aangezien bijna 60% van Unilevers CO2-voetafdruk afkomstig is van de grondstoffen en ingrediënten die we inkopen, is het essentieel dat we met onze inkoopteams samenwerken met onze leveranciers om de impact van onze producten op het klimaat te verminderen.

  Eric Soubeiran, Unilevers Vice President Climate & Nature.
 3. Bodembescherming – sojabonen, Iowa, Verenigde Staten

  Een veld met sojaplanten in Iowa in de VS in de zomer.

  Het doel: Sinds 2018 werkt Hellmann’s samen met Practical Farmers of Iowa, PepsiCo en sojaleverancier ADM om de grond in de Verenigde Staten waarop sojabonen voor Hellmann’s mayonaise worden verbouwd beter te beschermen. Het project heeft ook tot doel om broeikasgasemissies en het nitraatgehalte in water te verminderen.

  Waarom het belangrijk is: “Het programma is opgezet rondom drie pijlers die kunnen worden gerepliceerd voor verschillende problemen met verschillende gewassen en locaties. De drie pijlers – financiële bijstand, technische bijstand en ondersteuning/leren via collega’s – zijn in wezen de blauwdruk voor de manier waarop programma’s in Noord-Amerika worden opgezet.” Stefani Millie, Senior Manager External Affairs and Sustainability, Unilever.

  Het project: 523 boeren en meer dan 35.000 hectare landbouwgrond waren betrokken bij het aanplantproject van dekgewassen. Boeren kregen financiële en technische steun om niet-commerciële dekgewassen aan te planten om de bodem te beschermen tegen het uitputtende effect van ongunstige weersomstandigheden zoals wind en regen tussen het planten door.

  De resultaten:

  • 14% minder uitspoeling van nitraat in water vergeleken met vergelijkbare velden.
  • 6% minder broeikasgassen in vergelijking met vergelijkbare velden.

  Het programma is opgezet rondom drie pijlers die kunnen worden gerepliceerd voor verschillende problemen met verschillende gewassen en locaties.

  Stefani Millie, Senior Manager External Affairs and Sustainability, Unilever.
 4. Watervervuiling verminderen – Lombardije, Italië

  Een close-up van hoge rijstplanten onder een blauwe lucht.

  Het doel: Dit project is door Knorr gelanceerd in samenwerking met de Italiaanse leverancier Parboriz met als doel haalbare manieren te vinden om watervervuiling en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd de biodiversiteit te vergroten.

  Waarom het belangrijk is: “Een samenwerking als deze is ongelooflijk waardevol, omdat we zo kunnen testen welke praktijken voor onze boeren en leveranciers in het veld de meeste impact zullen hebben.” Hanneke Faber, Nutrition President, Unilever.

  Het project: In tegenstelling tot andere projecten was dit initiatief gebaseerd op vier demonstratieboerderijen van 900 hectare, met als doel nieuwe praktijken te testen en te begrijpen hoe ze op commerciële boerderijen kunnen worden toegepast. De geteelde rijst is niet door Unilever verwerkt of gebruikt. De lessen en resultaten van de demonstratieboerderijen waren echter zo indrukwekkend dat de praktijken in 2023 worden uitgerold naar meer dan 200 andere rijstboeren in het gebied.

  De resultaten:

  De praktijken op de demonstratieboerderijen hebben de hoeveelheid chemische resten in water verminderd. Dit omvatte:

  • 78% minder resten van pesticiden
  • 62% minder resten van herbiciden
  • 78% minder resten van fungiciden

  Een samenwerking als deze is ongelooflijk waardevol, omdat we zo kunnen testen welke praktijken voor onze boeren en leveranciers in het veld de meeste impact zullen hebben.

  Hanneke Faber, Nutrition President, Unilever.

Wat gaat er nu gebeuren?

Deze projecten leggen de basis voor een uitgebreide schaalvergroting van regeneratieve landbouw in Unilevers toeleveringsketen, waardoor regeneratieve landbouwpraktijken in toenemende mate de ingrediënten zullen leveren die door onze voedingsmerken worden gebruikt.

Op dit moment zijn er negen projecten live in het veld, die 48.000 hectare soja, rijst, tomaten, uien, knoflook en zuivel bestrijken in Noord-Amerika, Europa en Zuid-Azië.

Tegen het einde van dit jaar willen we ongeveer 300.000 hectare gecontracteerd hebben. Tegen 2030 zullen we zijn uitgebreid tot meer dan 100 programma’s, waarmee we bijdragen aan Unilevers belofte om 1,5 miljoen hectare land, oceanen en bossen te herstellen en te regenereren.

Zoals Hanneke Faber zegt: “De tijd van pilots is voorbij. Het is tijd om het groot aan te pakken.”

Terug naar boven