Doorgaan naar Inhoud

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u een aantal veelgestelde vragen aan en onze antwoorden daarop. Mocht u uw vraag hier niet vinden, dan kunt u deze stellen door te klikken op Contact (links op deze pagina).

Onderwerpen

Algemeen

Hoeveel mensen werken er bij Unilever in België?

Bij Unilever in België zijn circa 500 mensen werkzaam.

Hoeveel mensen werken er bij Unilever wereldwijd?

Wereldwijd werken er circa 168.000 mensen bij Unilever.

Waar kan ik informatie vinden over de organisatiestructuur van Unilever?

Informatie over Unilevers internationale organisatiestructuur is te vinden op onze internationale site op de pagina’s Unilever’s Legal structure en Our Leadership. Informatie over de organisatiestructuur van Unilever België is te vinden op de pagina Unilever België.

Hoeveel besteedt Unilever wereldwijd aan research en ontwikkeling?

Unilever investeert jaarlijks wereldwijd circa € 1 miljard in research en ontwikkeling.

Door wie is Unilever opgericht en wanneer?

Unilever is op 1 januari 1930 van start gegaan. De 'founding fathers' (oprichters) van Unilever waren Anton Jurgens, Simon van den Bergh en William Hesketh Lever. Anton Jurgens en Simon van den Bergh waren twee Nederlandse concurrerende margarineproducenten. Zij besloten in 1927 hun krachten te bundelen en samen te gaan in de Margarine Unie. William Hesketh Lever was een groothandelaar in kruidenierswaren en bracht o.a. Sunlight zeep op de markt.

In 1885 richtte hij Lever Brothers op en vestigde hij zeepfabrieken in de hele wereld. In 1917 begon hij zijn assortiment uit te breiden naar voedingsmiddelen, waarvoor hij vis-, ijs-, en conservenbedrijven kocht.

Het Nederlandse margarinebedrijf Margarine Unie en de Britse zeepfabrikant Lever Brothers besloten in 1930 te fuseren. Unilever was geboren. De fusie was zinvol, omdat beide bedrijven elkaar beconcurreerden om dezelfde grondstoffen, beide zich bezighielden met marketing op grote schaal van producten voor huishoudelijk gebruik en beide gebruik maakten van soortgelijke distributiekanalen.

Wanneer was de eerste beursnotering van Unilever?

Unilevers eerste beursnotering vond plaats op 3 juni 1930 aan de Effectenbeurs van Amsterdam.

Waar vind ik meer historische informatie over Unilever?

Deze is te vinden onder Our history op onze internationale site.

Bedrijfsbezoeken

Ik zou graag een bedrijfsbezoek brengen aan uw Lipton-fabriek in Brussel. Kan dat?

Wij ontvangen veel verzoeken om rondleidingen te verzorgen. We moeten hierin een selectie maken. U kunt een verzoek indienen via het contactformulier. Een verzoek dient minimaal drie maanden van tevoren te worden ingediend, in verband met de vele aanvragen. Verzoeken om rondleidingen voor clubs, verenigingen en andere groepen kunnen wij helaas niet honoreren.

Dienstenaanbod

Ik wil mijn diensten/advertentieruimte aanbieden op het gebied van communicatie/media.

  • Voor niet-online media kunt u uw aanbod voorleggen aan ons mediabureau MindShare in Brussel (tel.: +32 (0)2 6782442). MindShare verzorgt voor onze merken de mediastrategie en -inkoop. Indien er interesse is, neemt MindShare contact op met onze marketingafdeling om de mogelijkheden te bespreken. Indien nadere informatie gewenst is, wordt met u contact opgenomen.

Let op: Unilever Benelux heeft als beleid dat zij voor haar communicatie alleen media gebruikt die het milieu niet extra belasten. Heeft u een medium dat alleen dient als reclamemedium en dat hierdoor het milieu extra belast, dan zullen wij hiervan geen gebruik maken.

  • Folders retailers

Voor product- of advertentieopname in uw folder/brochure adviseren wij u contact op te nemen met uw vaste contactpersoon bij de Verkoopafdeling van Unilever.

  • Voor online media

MindShare in Brussel (tel.: +32 (0)2 6782442) is ons mediabureau voor online-activiteiten. Wij adviseren u uw aanbod bij MindShare neer te leggen. Indien er interesse is, zal MindShare contact opnemen met onze marketingafdeling om de mogelijkheden te bespreken. Indien nadere informatie gewenst is, wordt met u contact opgenomen.

Ik wil graag meedoen in een commercial of model zijn in een advertentie.

Voor onze commercials en advertenties werken wij samen met onze reclamebureaus (creative agencies). Zij ontwikkelen ideeën voor de creatieve invulling van onze campagnes. Deze bureaus onderhouden voor de uitvoering van deze ideeën contacten met productiebedrijven, die op hun beurt weer contact hebben met modellenbureaus. Wij adviseren u contact op te nemen met modellenbureaus.

Ik wil graag mijn diensten aanbieden op het gebied van opleidingen/personeel.

Voor uw aanbod op het gebied van opleidingen en personeel verwijzen wij u naar onze internationale website www.unilever.com. Op de pagina HR Suppliers vindt u meer informatie.

Ik wil mijn diensten aanbieden op het gebied van reizen.

Wij verzoeken u het contactformulier in te vullen. Wij zullen uw verzoek doorzenden aan onze afdeling Travel. Indien er interesse is, neemt genoemde afdeling contact met u op.

Ik wil mijn diensten aanbieden op het gebied van transport.

Voor vragen met betrekking tot Belgische transportactiviteiten verzoeken wij u het contactformulier in te vullen.

De Europese transporten worden aangestuurd door een Europese Unilever-organisatie. Als Unilever Benelux hebben we daarop geen invloed. De adresgegevens van deze organisatie zijn:

UltraLogistik

Kolodziejska 2

40-386 KATOWICE

Polen

+48 (0)32-3576500

+48 (0)32-2569761 (fax)

Ik ben leverancier van computerhardware. Ik wil graag mijn diensten aanbieden.

Unilever Benelux koopt zelf geen hardware in en wij hebben geen apparatuur in eigendom. Wij zullen derhalve van uw aanbod geen gebruikmaken.

Ik ben geïnteresseerd in het overnemen van oude computerhardware.

Unilever Benelux koopt zelf geen hardware in en wij hebben geen apparatuur in eigendom. Wij beschikken derhalve niet over oude computerhardware.

Hoe kan ik mij opgeven voor testpanels? Unilever organiseert zelf geen consumentenpanels, maar doet hiervoor een beroep op de firma GfK. Uw verzoek kunt u richten aan:

GfK Panel Services Benelux

Division Belgium

Buro & Design Center

Room 106 (1st floor)

Heizel Esplanade PB 36

1020 Brussel

Daar wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Indien er belangstelling is, zal GfK contact met u opnemen.

Ik ben consument (geen professioneel uitvinder) en ik heb een productverpakkingsidee voor een voedingsproduct van Unilever.

U kunt hiervoor het Contactformulier gebruiken. Wij zullen dit doorsturen naar onze divisie Unilever Research & Development in Vlaardingen. Zij zullen contact met u opnemen indien er belangstelling is voor uw idee.

Ik ben consument (geen professioneel uitvinder) en ik heb een productverpakkingsidee voor een product van Unilever voor persoonlijke of huishoudelijke verzorging.

U kunt hiervoor het Contactformulier gebruiken. Vult u dit s.v.p. in het Engels in. Wij zullen dit doorsturen naar onze divisie Unilever Research & Development in Engeland. Indien er belangstelling is voor uw idee, nemen zij contact met u op.

Ik ben consument (geen professioneel uitvinder) en ik heb een productidee of reclameidee voor Unilever

Indien dit een specifiek merk betreft, ga dan s.v.p. naar de website van dat merk en vul daar het contactformulier in. Uw bericht zal dan worden doorgestuurd naar onze afdeling Marketing.Betreft het geen specifiek bestaand merk, vul dan s.v.p. het Contactformulier in op deze site. Uw bericht wordt vervolgens doorgestuurd naar de desbetreffende afdeling.

Ik ben professioneel uitvinder of ik heb mijn uitvinding laten patenteren en ik heb een idee c.q. een nieuw product voor Unilever

Als u professioneel uitvinder bent, kunt u terecht op de pagina Open innovation op onze internationale website. Daar vindt u richtlijnen hoe ideeën aan te bieden. Als er belangstelling is voor uw idee, ontvangt u bericht. Dat geldt ook voor nieuwe (gepatenteerde) ideeën en een verzoek om samenwerking met Unilever.

Ik wil graag woonruimte te huur aanbieden aan Unilever voor eventueel medewerkers uit het buitenland (expats) of stagiairs.

Unilever Benelux is niet betrokken bij de huisvesting van onze expats. Onze expats kunnen zelf hun makelaar kiezen. Unilever Benelux kan van uw aanbod derhalve geen gebruik maken.

Duurzaam Leven

Ik zou graag meer willen weten over Unilever en duurzaam ondernemen.
Hierover vindt u informatie op deze website onder Duurzaam leven en op onze internationale website onder Sustainable Living.

Factuurverwerking

Ik heb een factuur c.q. een creditnota gestuurd of een betaling ontvangen en ik heb daar vragen over.

Financiële informatie/informatie voor aandeelhouders

Waar vind ik informatie over de aandelenkoers van Unilever?
Deze vindt u in het Investor Centre op onze internationale website.

Waar vind ik informatie over de resultaten van Unilever?
Onze kwartaalaankondigingen vindt u op op de pagina Quarterly results van onze internationale site. Overige financiële informatie vindt u ook op die site in het Investor centre .

Waar vind ik het jaarverslag van Unilever?
Ons meest recente verslag vindt u hier. Het verslag is alleen beschikbaar in het Engels.

Wanneer maakt Unilever in 2018 haar resultaten bekend?
De publicatiedata voor 2018 zijn:

  • 1e kwartaal 2018: donderdag 19 april 2018 (trading statement)
  • 2e kwartaal 2018: donderdag 19 juli 2018
  • 3e kwartaal 2018: donderdag 18 oktober 2018 (trading statement)

Waar vind ik informatie over de Algemene Aandeelhoudersvergadering (AVA) van Unilever?
De AVA 2017 van Unilever N.V. vindt plaats op 26 april 2017 en de AVA 2017 van Unilever PLC vindt plaats op 27 april 2017.

Aan welke effectenbeurzen is Unilever genoteerd?
Unilever is genoteerd aan de effectenbeurzen van Amsterdam, Londen en New York.

Producten

Ik heb een vraag over een Unilever-merk.
Veel informatie over onze merken kunt u vinden op hun eigen websites. De webadressen van onze merken zijn opgenomen op de pagina Merkensites.Vindt u op de merkenwebsite niet wat u zoekt, neem dan s.v.p. contact op met onze Consumer Service.

Ik heb een vraag over de kwaliteitseisen t.a.v. Unilever-producten.
De kwaliteitseisen voor elk product worden in de ontwikkelingsfase vastgesteld en in een productspecificatie opgenomen. Dit betreft specificaties voor productie, verpakking, productsamenstelling en grondstoffen. Bij een productsamenstelling moet men denken aan chemische, fysische, sensorische en visuele eigenschappen. Bijvoorbeeld de kleur van een shampoo, de vloeibaarheid, de geur en de hoeveelheid actieve stoffen enzovoorts.

Bij het opstellen van de specificaties wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met specifieke gewoonten, smaak en/of voorkeuren van consumenten in verschillende landen. Daardoor kan het voorkomen dat een product in België net iets anders is dan een soortgelijk product in een ander land. De specificaties van Unilevers voedingsmiddelen kunnen vanwege de vertrouwelijkheid niet aan derden worden verstrekt.

Met betrekking tot onze producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging kunt u de ingrediëntenlijsten vinden in de sectie Wat zit er in onze producten.

Zijn de Unilever-producten glutenvrij? Heeft u hiervan een lijst ?
Wij hebben geen lijst met producten die glutenvrij zijn, aangezien deze informatie snel achterhaald kan zijn. Vanaf november 2005 is het verplicht alle allergenen (dus ook gluten) op de verpakking te vermelden. De declaraties van al onze verpakkingen voldoen hieraan. Wij vermelden de allergenen die in het product aanwezig zijn in de ingrediëntendeclaratie.

Daarnaast staan alle allergenen op onze merkenwebsites vermeld. U kunt de merkensites vinden via de merkencontactpagina.

Kunt u de door u gezochte informatie niet vinden, stelt u dan uw vraag zo uitgebreid mogelijk via het desbetreffende merkencontactformulier. U kunt dit openen door op de merkencontactpagina naar het bewuste merk te gaan en daar te klikken op Consumer Service.

Welke allergenen zitten er in de Unilever-producten?
Wij hebben geen totaaloverzicht van allergenen in Unilever-producten, aangezien deze informatie snel achterhaald kan zijn. Vanaf november 2005 is het verplicht alle allergenen op de verpakking te vermelden. De declaraties van al onze verpakkingen voldoen hieraan. Wij vermelden de allergenen die in het product aanwezig zijn in de ingrediëntendeclaratie.

Kunt u de door u gezochte informatie niet vinden, stelt u dan uw vraag zo uitgebreid mogelijk via het desbetreffende merkencontactformulier. U kunt dit openen door op de merkencontactpagina naar het bewuste merk te gaan en daar te klikken op Consumer Service.

Welke kunstmatige kleur-/geur- en smaakstoffen zitten er in de Unilever-producten?
Wij hebben hiervan geen lijst, omdat deze informatie snel kan wijzigen. Wij verwijzen u daarvoor naar de sites van de desbetreffende merken. U kunt de merkensites vinden via de merkencontactpagina.

Kunt u de door u gezochte informatie niet vinden, stelt u dan uw vraag zo uitgebreid mogelijk via het desbetreffende merkencontactformulier. U kunt dit openen door op de merkencontactpagina naar het bewuste merk te gaan en daar te klikken op Consumer Service.

Bevatten Unilever-producten transvetten?
De afgelopen jaren bestaat er een groeiende bezorgdheid over mogelijke negatieve effecten van transvetzuren op de gezondheid.

Recente wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat transvetzuren nadelige effecten hebben met betrekking tot hartkwalen. Zij verhogen de LDL- (’slechte’) cholesterol en verlagen de HDL- (‘goede’) cholesterol. Net als verzadigde vetzuren worden transvetzuren geassocieerd met een toenemend risico op hartproblemen.

Transvetzuren hebben altijd deel uitgemaakt van het menselijk voedsel en zijn een bestanddeel in heel veel levensmiddelen, zoals rund- en schapenvlees, kaas, boter, bak- en braadproducten (inclusief margarines) en veel bakkerijproducten en levensmiddelen. Het toenemend gebruik van zachtere/vloeibare margarines en plantaardige oliën in de afgelopen tien jaar heeft de inname van de hoeveelheid transvetzuren aanzienlijk verlaagd. Bij een normaal voedingspatroon bestaan de maaltijden slechts uit een heel klein deel transvetzuren.

Het compleet verwijderen van transvetzuren in een normaal eetpatroon is onmogelijk, omdat deze in een grote variëteit van voedsel voorkomen.

Unilever verbetert haar producten continu om consumenten te helpen in hun keuze voor verantwoorde voeding met betrekking tot voedingswaarde en kwaliteit. Unilever heeft nieuwe technologieën ontwikkeld om het totaal aan verzadigde en transvetzuren in haar producten te minimaliseren. Alle margarines van Unilever wereldwijd zijn bijvoorbeeld vrijwel vrij van transvetzuren (< 1%) en hebben een laag gehalte aan verzadigd vet.

Gebruikt Unilever genetisch gemodificeerde grondstoffen?
Unilever Nederland is zich ervan bewust dat de huidige consument een voorkeur heeft voor producten die geen genetisch gemodificeerde ingrediënten (GG) bevatten. Ons huidige beleid is om genetisch gemodificeerde ingrediënten in onze producten te vermijden.

Op 18 april 2004 is een nieuwe wetgeving van kracht geworden die de declaratie van genetisch gemodificeerde ingrediënten in voedingsmiddelen regelt. Alle ingrediënten die afkomstig of gemaakt zijn van genetisch gemodificeerde organismen moeten worden vermeld op het etiket, ongeacht of het genetisch gemodificeerde materiaal in het product aanwezig is.

Op dit moment hebben wij geen producten in ons assortiment die een GG-etikettering vereisen volgens de Europese wetgeving.

Zijn de producten van Unilever dierproefvrij?
Unilever streeft naar de afschaffing van dierproeven en zal daaraan blijven werken voor al onze producten. We zullen ook onze verantwoordelijkheid blijven erkennen ten aanzien van navolging van wetten en regelgeving die zijn opgesteld om de gezondheid en veiligheid van consumenten te beschermen.

Ons streven naar afschaffing van dierproeven wordt sinds de jaren tachtig ondersteund door ons onderzoek naar de ontwikkeling en het gebruik van alternatieven voor dierproeven. Sinds 2004 hebben we meer dan € 3 miljoen per jaar geïnvesteerd in een innovatief onderzoeksprogramma voor methoden om consumentenveiligheid te garanderen zonder het gebruik van dieren.

Over dit onderwerp is meer informatie te vinden op de desbetreffende pagina van onze internationale website.

Ik ben een nieuwe winkel begonnen en wil producten van Unilever Benelux verkopen.Kunt u mij die leveren ?

Unilever Benelux levert alleen aan groothandelaren/grossiers en distributiecentra van grote retailers. Het is voor ons vanwege de complexiteit niet mogelijk iedere afnemer afzonderlijk te beleveren. Wij adviseren u derhalve het door u gewenste product te betrekken bij de voor u meest logische groothandel. Enkele Belgische groothandelaren zijn: VAC, Cashwell (www.cashwell.be) en Metro (www.metro.be).

Ik zou graag (een) Unilever-product(en) willen verkopen in het buitenland. Hoe pak ik dit aan? Kan ik producten van u afnemen?

Voor onze producten op het gebied van huishoudelijke en persoonlijke verzorging verzoeken wij u het contactformulier in te vullen in het Engels. Uw verzoek sturen wij dan door naar onze Export-afdeling in Engeland. Voor onze overige merken hebben wij geen exportactiviteiten. Onze vestigingen in de desbetreffende landen richten zich op de plaatselijke markten.

Ik zou graag een Unilever-product uit het buitenland in België willen kopen. Kan dat?

Unilever Benelux heeft haar eigen producten en richt zich met haar activiteiten op de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse markt. Onze vestigingen in het buitenland hebben ook hun eigen producten. Voor vragen over Unilever-producten op de buitenlandse markt kunt u zich richten tot de Unilever-vestiging in het desbetreffende land. Via de landenselectieknop (wereldkaartje rechtsbovenaan op homepage) kunt u de website van het desbetreffende land kiezen en contact opnemen met het Unilever-bedrijf in kwestie.

Ik wil graag Unilever-producten uit het buitenland in België op de markt brengen. Hoe kan ik dit regelen?

Unilever Benelux richt zich op de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse markt en heeft haar eigen productportfolio. Voor import van producten van onze bedrijven in andere landen adviseren wij u contact op te nemen met de Unilever-vestiging in het desbetreffende land. Via de landenselectieknop (zie button met wereldbolletje rechtsboven) kunt u de website van het desbetreffende land kiezen en contact opnemen met het Unilever-bedrijf in kwestie.

Ik wil voor een bepaalde activiteit graag een van uw producten gebruiken, verpakt in een activiteitspecifieke verpakking. Kan ik een product in deze verpakking van u afnemen?

Vanwege de complexiteit is Unilever Benelux niet in de gelegenheid verpakkingsmateriaal en dergelijke aan te passen en custom-made te maken. Wij kunnen derhalve niet aan uw verzoek tegemoet komen.

Publicaties

Ik zou graag een publicatie van Unilever (jaarverslag, Unilever Benelux-brochure) willen ontvangen.

Om kosten te besparen en het milieu niet onnodig te belasten, zijn onze publicaties zeer beperkt in gedrukte vorm beschikbaar. Ze zijn te downloaden vanaf deze website onder Publicaties. Uitgebreide informatie over onze financiële verslaggeving is te vinden op onze internationale site in de sectie Investor Centre. Mocht u toch willen informeren naar de beschikbaarheid van een gedrukt exemplaar, gebruik dan hiervoor s.v.p. het Contactformulier.

Sollicatie/loopbaanmogelijkheden

Ik zou graag willen solliciteren op een functie bij Unilever Benelux.
In de sectie Carrière vindt u informatie over werken bij Unilever. Voor vragen kunt u terecht bij onze afdeling Enterprise Support HR Services, es.hrservicesbe@unileverhrservices.com of tel.nr.: 0800-80164.

Wat zijn de loopbaanmogelijkheden bij Unilever?
Informatie hierover vindt u in de sectie Carrière. Voor vragen kunt u terecht bij onze afdeling Enterprise Support HR Services, es.hrservicesbe@unileverhrservices.com of tel.nr.: 0800-80164.

Ik zou graag stage lopen bij Unilever Benelux. Hoe kan ik mij daarvoor opgeven?
Informatie over stagemogelijkheden bij Unilever Benelux kunt u vinden op de pagina ‘ Stages bij Unilever ’ in de sectie Carrière.

Wij adviseren u regelmatig op deze site te kijken en te reageren op de vacatures die mogelijk aansluiten bij uw profiel en interesse. U kunt actief solliciteren op een stageplaats door uw profiel te koppelen aan een openstaande functie.

Ik zou graag stage lopen bij Unilever internationaal. Hoe kan ik mij daarvoor opgeven?
Op onze internationale site vindt u onder Careers uitgebreide informatie over de verschillende mogelijkheden.

Studie/onderwijs

Ik ben student en ik zou graag een afstudeeropdracht uitvoeren die relevant zou kunnen zijn voor Unilever.

In het algemeen worden dergelijke opdrachten verstrekt aan stagiair(e)s die reeds bij Unilever Benelux stage lopen. Informatie over stagemogelijkheden bij Unilever Benelux kunt u vinden op de pagina ‘Stages bij Unilever’ in de sectie Carrière. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Enterprise Support HR Services via tel.nr. 0800-80164 of per e-mail via es.hrservicesbe@unileverhrservices.com

Ik ben student en zou het op prijs stellen als Unilever haar medewerking kan verlenen/begeleiding kan geven aan mijn studieopdracht.

Wij ontvangen veel verzoeken om medewerking aan studieopdrachten. Helaas is het voor onze medewerkers niet mogelijk tijd vrij te maken om studenten op een dergelijke manier te begeleiden.

Voor een werkstuk/spreekbeurt/studieopdracht zou ik graag informatie willen ontvangen, een (schriftelijke) enquête houden of een interview afnemen.

Wij ontvangen zeer veel verzoeken om informatie voor school- of studieopdrachten. Helaas is het voor onze medewerkers niet mogelijk dergelijke informatie individueel te verstrekken of enquêtes in te vullen. Veel informatie is te vinden op deze website en op onze internationale website www.unilever.com. Onder Publicaties zijn de brochures opgenomen die Unilever over verschillende onderwerpen heeft uitgegeven. Verder is informatie over ijs te vinden op de websites van onze merken OLA, Carte d’Or, Fermette en Ben & Jerry’s (www.ola.be, www.cartedor.be, www.fermette.be en www.benjerry.be).

Vragen over merken/sponsoringverzoeken/overige vragen

Waar kan ik terecht met vragen/opmerkingen over een specifiek merk?
Veel informatie over onze merken kunt u vinden op hun eigen websites. Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden op de website van het merk, stel uw vraag dan via de Unilever Consumer Service.

Ik heb een sponsoringverzoek. Waar kan ik dit indienen?
Naast onze Unilever Foundation Partners en de partnerships van onze merken hebben wij gekozen voor ondersteuning van overkoepelende organisaties die voor een groot deel van onze samenleving van belang zijn. Hierdoor is het niet mogelijk andere projecten/activiteiten te ondersteunen. Verzoeken om donaties/sponsoring in welke vorm dan ook (financieel, met producten of anderszins) kunnen wij daarom helaas niet in behandeling nemen.

Waar kan ik terecht voor algemene vragen/opmerkingen?
Via onze Contactpagina kunt u ons uw vraag of opmerking toesturen.

Ik heb een specifieke vraag voor een afdeling, maar weet niet aan wie ik deze moet richten c.q. ik ken het e-mailadres niet.
Indien u een verzoek of aanbod heeft, kunt u dit indienen via het Contactformulier op deze website.

Terug naar boven