Doorgaan naar Inhoud

Unilever stimuleert opschalen schonere brandstoffen

Unilever leidt industrie-breed consortium om LNG-gebruik te bevorderen

Unilever en het Innovation & Network Executive Agency (INEA) hebben namens de Europese Commissie een driejarig contract ondertekend voor het verder ontwikkelen van een Europese infrastructuur voor LNG als schonere brandstof voor zwaar internationaal wegvervoer. LNG staat voor Liquefied Natural Gas en wordt op dit moment gezien als het meest geschikte, duurzame alternatief voor diesel.

Doorbraak in gebruik LNG

Het Connect2LNG-consortium* onder leiding van Unilever vertegenwoordigt zowel de vraag- als aanbodzijde van LNG. Een groot struikelblok voor investeringen in nieuwe LNG-vrachtwagens is het gebrek aan LNG-tankstations. Door de realisatie van vijf LNG-tankstations langs de belangrijkste Europese transportroutes (Core Network Corridors) in Frankrijk en Duitsland zullen Noordwest- en Zuid-Europa met elkaar verbonden worden. De Europese Commissie steunt het project met een bedrag van € 4,5 miljoen vanuit de Connecting Europe Facility (CEF)**.

Minder CO₂-uitstoot, fijnstof en geluid

Het Connect2LNG-project sluit naadloos aan op de ambities van het Unilever Sustainable Living Plan, zoals het verlagen van CO₂-uitstoot. De voordelen van LNG ten opzichte van diesel zijn:

  • 11,5% minder CO₂-uitstoot
  • 35% minder uitstoot van stikstofoxiden (nox)
  • 95% minder uitstoot van fijnstof
  • 25-50% minder geluid

Van cruciaal belang

Dirk Beckers, Executive Director van het Innovation and Networks Agency (INEA), het orgaan van de Europese Commissie dat de supervisie heeft over de uitvoering van het project: ‘De milieu-impact van wegtransport verminderen en tegelijk alternatieve brandstoffen promoten, dat vormt de kern van wat de Connecting Europe Facility (CEF) wil bereiken met de instrumenten die haar ten dienste staan.

INEA heeft al aan vele succesvolle projecten op dit gebied leiding gegeven en ik ben vol vertrouwen dat ook Connect2LNG van cruciaal belang zal blijken te zijn voor de sector en voor Europa als geheel en dat het eraan zal bijdragen dat meer en meer organisaties worden gestimuleerd voorstellen van hoge kwaliteit in te dienen bij de CEF naar aanleiding van de oproep die nu openstaat.’

Een industrie in beweging zetten

‘Met het stimuleren van de overgang naar het gebruik van alternatieve brandstoffen, neemt Unilever een leidende rol in het verduurzamen van de transportsector. LNG is een schoon en veilig alternatief voor zwaar internationaal wegvervoer’, aldus Jan Zijderveld, President Europe Unilever. ‘Door haar schaalgrootte kan Unilever een positief signaal afgeven om zo een fundamentele verandering in de transportsector tot stand te brengen. Wanneer wij een stap zetten, zullen anderen volgen en dat zal transportbedrijven en brandstofleveranciers de kritische massa geven die ze nodig hebben en daarmee het vertrouwen om ook een stap te zetten.’

Opschalen

Gedurende een periode van drie jaar zal het consortium verschillende bedrijfsmodellen onderzoeken, de mogelijkheden bekijken om het gebruik van LNG op te schalen en de conclusies, modellen en technologie delen met de transportsector.

Het onderzoek dat binnen de kaders van dit project wordt uitgevoerd en de pilot-opzet van een LNG-netwerk van tankstations zullen ervoor zorgen dat de benodigde, door feiten onderbouwde, gegevens beschikbaar komen met betrekking tot geschiktheid en kosten van het inzetten van zware vrachtwagens voor wegvervoer over middellange en lange afstanden. Het Connect2LNG-partnership zal actief aansluiting zoeken bij andere verladers en logistiek dienstverleners om gebruik van LNG in het wegvervoer verder te stimuleren.

*Het Connect2LNG-consortium vertegenwoordigt de logistieke keten en bestaat uit de bedrijven CHEP, Iveco, ENGIE en vier logistiek dienstverleners (DHL, Gilbert de Clercq, Perrenot en Vos Logistics).

**Connecting Europe Facility is een transport- en infrastructuurprogramma van de Europese Commissie dat zich richt op duurzaam, efficiënt multimodaal transport binnen de belangrijkste Europese corridors.